چنانچه برای یادگیری زبان آلمانی منبعی می شناسید که برای دانشجویان مفید است آن را از طریق فرم زیر پیشنهاد دهید.

 

 

[gravityform id=”16″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]