مراحل نحوه پناهنده شدن در کشور آلمان

مراحل نحوه پناهنده شدن در کشور آلمان

حق پناهندگی یک قانون اساسی در آلمان است و به هر کسی که از آزار و اذیت سیاسی  و جنگ فرار می کند ، اعطا می شود. یک پناهجوی مجاز به اقامت در آلمان در صورتی که به او پناهندگی سیاسی، موقعیت پناهندگی یا حمایت فرعی داده می شود. قانون پناهندگی و قانون اقامت، مهمترین قوانین مهاجرت در آلمان است که قوانین مربوط به پذیرش و اداره ادعای پناهندگی را ارائه می دهند.

نحوه پناهنده شدن در کشور آلمان
نحوه پناهنده شدن در کشور آلمان

چگونه وضعیت من در آلمان تعیین می شود؟

این که آیا شما می توانید در طولانی مدت در آلمان بمانید بستگی به نتیجه فرایند درخواست پناهندگی دارد. شما باید به عنوان یک پناهجو در یک مرکز دریافت اولیه ثبت نام کنید. سپس می توانید درخواست پناهندگی کنید. تنها محل برای انجام این کار، در شعبه محلی دفتر اداره مهاجرت و پناهندگان فدرال (BAMF) است. در مصاحبه شما باید توضیح دهید که چرا شما  از کشور خود فرار کرده اید و چرا نمی توانید یا نمی خواهید به آنجا بازگردید. دلایل شما به صورت کتبی ثبت می شود. کسانی که آلمانی صحبت نمی کنند، یک مترجم دریافت خواهند کرد. کارشناسان متخصص این کشور روی اطلاعات به دست آمده با یکدیگر مشورت می کنند .

بیشتر پناهندگان اولین ماه خود را در آلمان در کمپ هایی که یک ملک بزرگ است اقامت دارند . این ملک ، اغلب در حصار است و درون آن پلیس، یک پزشک ، یک کافه تریا و خوابگاه در محل وجود دارد. شما سه وعده غذا ، لباس و لوازم بهداشتی دریافت خواهید کرد , درون کمپ می توانند دوره های آموزش زبان آلمانی را به صورت مقدماتی آموزش ببینند.

بعد از آن شما به یک شهر یا یک منطقه منتقل خواهید شد . شما نمی توانید انتخاب کنید که در آن شهر بمانید . این ممکن است یک تخت در یک تسهیلات گروهی مانند سربازخانه های نظامی پیشین باشد. در حالی که یک درخواست پناهندگی در انتظار است، متقاضیان مجاز به ترک محل سکونت شرکت پذیرش بدون اجازه نیستند. اگر یک پناهنده دارای هیچ وسیله ای مستقل از معیشت باشد، مجوز اقامت نیز ممکن است به صورت منطقه ای محدود شود. یک پناهنده می تواند پس از شش سال اقامت قانونی به جای هشت سال، شهروندی را بدست آورد و ملزم به پذیرش افراد پناهنده در منافع عمومی برای اهداف طبق اختیارات مجزا است.

نحوه پناهنده شدن در کشور آلمان
نحوه پناهنده شدن در کشور آلمان

پرسه بررسی مدارک چه مدت طول می کشد؟

معمولا، چند ماه بررسی مدارک طول می کشد .  فرصت هایی برای سرعت بخشیدن به این فرآیند چندان دور از دسترس نیست. اقلیت های مذهبی می توانند از  امتیازاتی استفاده کنند.

چه کسی نمی تواند در کشور آلمان بمانند؟

کسانی که از یکی از کشور های به اصطلاح امن  آمده اند، به احتمال زیاد نمی توانند در آلمان پناهنده شوند . فهرست این کشورها به طور مداوم به روز می شود. کسانی که برای شرایط اقتصادی در خواست  پناهندگی  می کنند نیز رد می شوند. رد تقاضا به صورت کتبی به زبان آلمانی و اغلب در زبان مادری متقاضی تحویل داده می شود. این نامه همچنین می گوید چه زمانی فرد باید آلمان را ترک کند.

پناهجو می تواند در برابر رای مقاوت کند . پناهجو یک هفته پس از دریافت نتیجه وقت دارد که نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند.

 

این کار می تواند توسط  خود پناهجو انجام گیرد یا ممکن است از یک مشاور حقوقی برای این کار کمک بگیرد. مهم این است که شکایت باید زمان مشخص صورت بگیرد. اگر باز نیز درخواست پناهجو رد شد می تواند دوباره نسبت به رای شکایت کند. اما این مراحل هزینه زیادی را در بر خواهد داشت به همین دلیل بهتر است ابتدا با یک وکیل مشورت کند. اگر دادگاه اداری رای اداره فدرال برای پناهجو را تایید کند پناهجو باید هر چه سریعتر این کشور را ترک کند , اگر کسی داوطلبانه نخواهد آلمان را ترک کند مجبورش می کنند که این کشور را ترک کند و برای مدتی اجازه ندارد به کشور آلمان و کشورهای دیگر اتحاده اروپا را نخواهد داشت.

در ادامه یک کلیپ قرار دادیم که در مورد یک مرد عراقی است که از عراق به کشور آلمان حرکت می کنید در اسن کلیپ نشان می دهد که چطور با یک پناهجو برخورد می شود و باید چه کارهایی را انجام دهد.

معین

محصولات محبوب

پاسخی بگذارید