صرف افعال در زبان آلمانی

انواع فعل در زبان آلمانی

در اینجا میخام واستون آموزش صرف فعل در زبان آلمانی بگم. ما در زبان آلمانی دو جور فعل داریم:

  1. باقائده: همیشه طبق یک الگوی درست و مشخصی صرف می شوند و ما برای تشخیص این نوع افعال باید با انواع فعل در زبان آلمانی آشنا بشیم.

الگوی صرف افعال در زبان آلمانی بدین شکل است:

الگوی صرف افعال با قائدهضمایر شخصی در حالت فاعلی
پسوند e + بن مضارع(ریشه فعل)ich
پسوند st + بن مضارع(ریشه فعل)du
پسوند t + بن مضارع(ریشه فعل)er
پسوند t + بن مضارع(ریشه فعل)es
پسوند t + بن مضارع(ریشه فعل)sie
پسوند en + بن مضارع(ریشه فعل)wir
پسوند t + بن مضارع(ریشه فعل)ihr
پسوند en + بن مضارع(ریشه فعل) Sie – sie

در بعضی موارد خاص استثنایی هم وجود داره که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.

  1. بی قائده: در صرف این نوع از افعال از هیچ قائده مشخصی پیروی نمی کنیم.

مثلا برای صرف فعل sein (بودن) داریم:

صرف فعلضمایر شخصی در حالت فاعلی
binich
bistdu
ister
istes
istsie
sindwir
seidihr
sindSie – sie

 

نکته مهم : با توجه به زیاد بودن افعال با قائده توصیه میشود اول صرف افعال با قائده یا بگیرید و سپس اقدام به یادگیری صرف افعال بی قائده بکنید.

در لیست زیر افعال افعال مهم با قائده و بی قائده در زبان آلمانی واستون آوردم:

z.b
مثال
Präsens
سوم شخص حال
Partizip Perfekt
ماضی نقلی(اسم مفعول)
Präteritum
ماضی مطلق
Verb
فعل
Er kann gut Kucken backen.
او میتونه خوب کیک بپزه.
er bäckthat … | gebackenbuk / backtebacken
پختن
er befiehlthat … | befohlenbefahlbefehlen
امر کردن / دستور دادن

 

نکته: دقت شود در جدول بالا ستون ماضی نقلی hat , ist افعال کمکی برای ماضی نقلی(گذشته کامل) کردن افعال هستند.

مقالات مرتبط:  اسامی در زبان آلمانی

مجتبی نوا

محصولات محبوب

پاسخی بگذارید