آموزش تلفظ کلمات در زبان آلمانی

آموزش تلفظ کلمات در زبان آلمانی

در آموزش زبان آلمانی باید مهارت های چون خواندن ، نوشتن , درک زبان و صحبت کردن را یاد بگیریم . تلفظ صحیح کلمات بخش مهمی از صحبت کردن را شامل می شود . اگر شما بتوانید به خوبی کلمات را تلفظ کنید مهارت های دیگر را راحت تر یاد می گیرید . تلفظ کلمات آلمانی بخش ساده ای از این زبان است ، زیرا بیشتر کلمات شکل نوشتن و خواندن یکسانی دارند و این باعث خوانایی بهتر زبان آلمانی شده است . باید این نکته را نیز در نظر گرفت که تلفظ بسیاری از کلمات و جملات دارای نکاتی می باشد که در این مقاله تعدادی از این نکات به شما آموزش می دهیم.


الفبای زبان آلمانی به الفبای زبان انگلیسی بسیار شبیه است ، تنها تفاوتی که وجود دارد در خواندن برخی حروف است باید به آن توجه کرد. در جدول زیر حروف الفبای زبان آلمانی را مشاهده می کنید.

Pronunciation in German
Pronunciation in German

نکات مهمی که در تلفظ حروف باید در نظر بگیریم

1. زمانی که حروف صدادار ai / ei با یکدیگر ترکیب می شوند به صورت “آی” تلفظ می شود. به عنوان مثال: bei (در، نزد) – der mai (ماه مه میلادی).
2. هنگامی که دو حرف صدادار au در کنار یکدیگر قرار می گیرد به صورت “آوو” تلفظ می شود. به عنوان مثال: auch (هم) – das Auge (چشم).
3. ترکیب دو حرف صدادار eu / äu به صورت “اُی” تلفظ می شود. مانند: neu (جدید) – Häuser (خانه ها).
4. ترکیب حروف صدادار ie به صورت “ایی” بیان می شود. مانند: Sie (شما) – nie (هرگز).
5. ترکیب حروف بی صدای ck به صورت “ک” ادا می شود. به عنوان مثال: dick (چاق).
6. در کنار هم قرار گرفتن و ترکیب حروف بی صدای ch به صورت “ش” (خفیف) تلفظ می گردد (مانند: ich). بعد از a, o, u, au مانند خ در فارسی تلفظ می شود (مانند: das Buch بوخ). چند استثنا نیز وجود دارد: ۱٫ das Orchester که در آن ch صدای “ک” می دهد. ۲٫ عدد شش Sechs که “زِکس” تلفظ می شود.
7. زمانی که حروف بی صدای pf پشت هم قرار می گیرند به صورت ” پْف ” تلفظ می شود. هردو حرف، بدون حروف صدادار و پشت سرهم تلفظ می شوند. مانند: das pferd (پْفرد) به معنی (اسب).
8. ترکیب حروف بی صدای ph به صورت “ف” تلفظ می گردد. به عنوان مثال: das Alphabet (الفبا).
9. ترکیب حروف بی صدای qu به صورت ” کْوِ ” تلفظ می شود. به عنوان مثال: die Quittung (رسید).
10. نحوه تلفظ sch به صورت “ش” (معمولی)است. به عنوان مثال: schön (زیبا).
11. ترکیب حروف بی صدای sp / st به صورت ” شْپ / شْت ” خوانده می شود. دو حرف ش و پ پشت سرهم و بدون اضافه کردن حروف صدادار می باشد. مانند: der Sport – die Stadt.
12. ترکیب حروف بی صدای th به صورت “ت” تلفظ می شود. th در آلمانی (برخلاف انگلیسی) صدای ت معمولی می دهد. مانند: das Theater.
13. زمانی که حرف r در آخر کلمه می آید تلفظ نمی شود و تبدیل به حرف اَ می گردد. به همین علت در بخش تلفظ زمانی که er آخر یک کلمه باشد شما تلفظ ” اَ ” را می بینید. به عنوان مثال Besucher به صورت ” بِزوخاَ ” و نه ” بِزوخِر ” نوشته شده است.
14. اگر حرف h وسط یک کلمه باشد خوانده نمی شود ولی باید کلمه کشیده شود. مثال: mehr که حرف m کشیده می شود. همانطور که در بالا گفته شد، حرف r نیز تلفظ نمی شود. پس برای تلفظ صحیح آن یک م بلند و یک اَ می گوییم. مانند: مِــــاَ.
15. صدای دوتا از حروف نقطه دار آلمانی ( ö , ü ) و ترکیب حروف ch که اغلب یک “ش” خفیف است، در زبان فارسی وجود ندارد و در بخش تلفظ بدرستی نشان داده نمی شوند ولی تلفظ صحیح آنها بسیار مهم است.

نکات کاربردی برای جنسیت و منفی کردن کلمات

1. در زبان آلمانی شغل هایی که به in ختم می شوند شغل هایی هستند که خانم انجام می دهد مثلا Lehrerin معلم خانم, rekauferin فروشنده خانم, kellnerin گارسون خانم.
2. کلمهnicht (نیشت) باعث منفی کردن فعل می شود و کلمات kein/keine اسم را منفی می کند.

نحوه شمارش و نوشتن اعداد

How to count and write numbers
How to count and write numbers

در اینجا ما نحوه تلفظ اعداد را به شما آموزش می دهیم.
کلمه Zahlen به معنی شمردان, شمارش است . نکاتی که باید در مورد این کلمه بدانید . اگر کلمه Zahlen با حرف بزرگ z شروع شود به معنی شمردن و شمارش است و اگر با حرف کوچک شروع شود معنی پرداخت کردن را می دهد.

در زبان آلمانی برای شمارش اعداد دو قمی باید از سمت راست شروع به نوشتن کلمه کنید . مثلا عدد 21 ابتدا یک را می نویسیم eins بعد und م یآوریم و در آخر 20 zwanzig می نویسیم.
عدد بیست و یک به صورت رو به رو نوشته می شود : einsundzwanzig

معین

محصولات محبوب

پاسخی بگذارید