کانال تلگرام آلمانی زبان:  ورود به کانال تلگرام

تهیه سایر پکیجها نیازی به ثبت نام دوباره در سایت ذکر شده ندارد.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما در صفحه این محصول در میان بگذارید.
در ضمن گروه تلگرامی جهت رفع اشکالات گرامری شما:

گروه تلگرامی رفع اشکال گرامی ویژه دانشجویان آلمانی زبان

سپاس از حضور شما در آلمانی زبان