گرامر

افعال در زبان آلمانی

صرف افعال در زبان آلمانی

انواع فعل در زبان آلمانی در اینجا میخام واستون آموزش صرف فعل در زبان آلمانی بگم. ما در زبان آلمانی دو جور فعل داریم: باقائده: همیشه طبق یک الگوی درست...