نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب اقتصاد آلمان هستند

اقتصاد آلمان

اقتصاد آلمان

اقتصاد آلمان کشور آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا را دارا می باشد و جایگاه چهارم تولید ناخالص داخلی و در جایگاه پنجم برای  برابری قدرت خرید در جهان را دارد . آلمان از بنیانگذاران اتحادیهٔ اروپا...

محصولات محبوب