مدرس و مدیر سایت آکادمی آلمانی زبان
  • مدرس زبان آلمانی و مشاور امور مهاجرتی به آلمان
  • دارای مدرک مهندسی مخابرات
  • بیش از 5 سال سابقه تدریس و فعالیت در حوزه آموزش
  • نویسنده بیش از 10 مقاله آموزشی در حوزه آموزش زبان آلمانی
  • تدریس بیش از 9000 نفر/ساعت دوره‌های غیر حضوری
  • تولید بیش از 8200 دقیقه آموزش ویدیویی در حوزه آموزش زبان آلمانی
  • مدرس دوره های آموزش زبان آلمانی به صورت مجازی با بیش از 1700 دانشجو
  • دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی